Fatiha Suresi

Facebook  Twitter

Fatiha suresi Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olup adını başlamak ya da açmak anlamlarına gelen Fatiha kelimesinden ismini almıştır. 7 Ayet olan bu sure Mekke döneminde indirilen sureler arasındadır.


Bu yazıda Sizi Neler Bekliyor?

  • Fatiha Suresi Hakkında Bilgi
  • Fatiha Suresi Okunuşu
  • Fatiha Suresi Anlamı
  • Fatiha Suresi Arapça Okunuşu
  • Fatiha Suresi Fazileti ve Sırları
  • Fatiha Suresi Önemi

Rivayet edilen üzere surenin nazil oluşu ise şu şekildedir: Efendimiz (SAV) ‘Ya Muhammed’ şeklinde seslenen bir ses işitti. Sesi işitince korkarak yürüdü. Varaka bin Nevfel’de dedi ki; ‘Nida eden sesi işittiğinde sana ne dediğini işitinceye kadar sağlamca dur.’ Yine Efendimiz (SAV) görünce ‘Ya Muhammed’ diye aynı sesi duydu ve ‘emrine hazırım’ buyurdu. Seslenen kelime-i Şahadet getirerek ona Bu Sureyi okudu.

Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu

Elhamdu lillâhi rabbil’alemin.
Errahmânir’rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel mustakîm.
Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha Suresi Anlamı

Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur.
(Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.

Fatiha Suresi Arapça Okunuşu

fatiha suresi arapça okunuşu

Fatiha Suresi Faziletleri ve Sırları

Efendimiz (SAV) ‘’Fatiha’sız namaz olmaz’’ buyurarak surenin önemini belirtmiştir. Hz. Abdullah bin Abbas ‘Kuran’ın esası Fatiha’dır. Fatiha’nın esası ise besmeledir.’ Diyerek bu surenin ne kadar değerli olduğunu belirtmiştir. Peki, Fatiha Suresi Faziletleri nelerdir?

Geçim sıkıntısı çekenler günlük 41 defa okuyup ardından şu duayı okusunlar. ‘Ve terzukü men teşaü bi-gayri hisab. Allahümmerzukni rızkan vasian helalen sehlen. Amin.’ Biiznillah muradları hasıl olur.

  • Efendimiz (SAV) buyurdu ki; ‘Fatiha Suresi her hastalığa karşı şifadır.’ Camius sağir, Hadîs No: 5827
  • Evine girerken Fatiha ve İhlas Surelerini okuyanın evinde bereket artar.
  • Fatiha ve Ayetel Kürsi’yi okuyan kimse cin, insan ve şeytan şerrinden emin olur.
  • Hasta yatan kişi üzerine 41 defa okunursa Allah’ın izniyle hasta şifa bulur.
İnşirah  Suresi Fazileti ve Sırları

Fatiha Suresinin Önemi

Namazın her rekâtında okunan, Kuran’ın ilk suresidir. Kuranın özü olan bu sure hem ölülere hem de dirilere şifa kaynağıdır. Bu nedenle önemi oldukça fazladır ve şifa kaynağı olduğundan ‘Suretü’ş Şifa’ ve Kuran’ın annesi anlamında ‘Ümmü’l Kur’an’ da denmektedir.

Bu sureyi okumanın önemini ise Hz. Ali’nin şu sözlerinden idrak edebiliriz: ‘ Günde 1 kere okuyan kimsenin uhrevi ve dünyevi muradı hâsıl olur. Allah insanların kalbini okuyan kimseye musahhar eder ve üzerinden bütün belaları kaldırır.’

Facebook  Twitter

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*