Ya Vedud Duası

Facebook  Twitter

Ya Vedud Kuran-ı Kerim’de Allah Teâlâ, Hud Suresi 90. Ayette ve Buruc Suresi 14. Ayette kendisini El-Vedud olarak tanıtır. Vedud çok seven ve çok sevilen demektir.


Bu yazıda Sizi Neler Bekliyor?

  • Ya Vedud Duası Hakkında Bilgi
  • Dua’ya Başlamadan Önce Bilinmesi Gerekenler
  • Ya Vedud Duası Okunuşu
  • Ya Vedud Duası Anlamı
  • Ya Vedud Duası Fazileti ve Sırları

Ancak buradaki mana Allah şükür edenleri sever anlamında yorumlanmaktadır. Esmaül Hüsna arasında olduğu için Allah’ın isimlerindendir ve insana verilmesi uygun değildir.

Çok seven ve çok sevilen anlamındaki El Vedud ismi şerifine hitaben Ya Vedud Duası da vardır. Çok etkili bir dilek ve hacet duası olan bu dua sevdiğine kavuşmak isteyenler içinde birebirdir.

Birçok mümin, bu dua vesilesi ile muradı hâsıl olmuş gönlünden geçenin gönlüne yerleşmeyi başarmıştır. Allah hayırlıysa bu dua vesilesiyle gönlünüzden geçeni kısmetiniz yapacaktır. Bu anlamda en etkili sevgi ve muhabbet duasıdır.

  • Duaya başlamadan önce

Ya Vedud duası okunmadan önce abdest alınmalıdır. Diğer dilek dualarında olduğu gibi bu duadan önce de sadaka vermek duanın tesirini arttıracaktır. Duanın okunmasının en makbul olduğu zaman dilimi yatsı namazı sonrasıdır.

Duanın huşulu bir şekilde yapılması, yani kalbin Allaha döndürülmesi önemlidir. Dua günde 3 defa okunmalıdır. “Olur ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız, hâlbuki hakkınızda o bir hayırdır. Ve olur ki bir şeyi seversiniz, hâlbuki hakkınızda o bir şerdir.

Allah bilir, siz bilmezsiniz.” (BAKARA, 2/216) Ayeti kerimesi unutulmamalıdır. Bu nedenle istediğiniz şeyin olması belki sizin için şerdir. Bu nedenle inancın gereği yerine getirilerek tam teslimiyet durumu ihmal edilmemelidir.

Ya Vedud Duası Okunuşu

“Ya Vedûd! Ya Vedûd! Ya Ze’l-arşi’l-mecid! Ya Mübdi’, Ya Mu’id! Ya Fe’aalün lima yürid! Es’elüke bi-nuri vechikellezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi-kudretikelleti kadderte biha halkake ve bi-rahmetikelleti vesiat külle şey’in. La ilâhe illâ ente. Ya Muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni!..”

Fetih Suresinin İlginç Havası ve Dileklerin Kabulü

Ya Vedud Duası Türkçe Anlamı

“Ey Vedûd! Ey Vedûd! Ey yüce Arşın Sahibi! Ey kâinatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp bin bir isminin tecellileriyle emsalsiz bir şekilde süsleyen Mübdi’!

Ey varlıkları ölümünden sonra yeniden inşa edip dirilten Muîd! Ey dilediği her şeyi yapan! Arşının rükünlerini dolduran Zâtının nûru hürmetine; yarattığın bütün varlıklara hükmeden kudretin hürmetine ve her şeyi kaplayan rahmetin hürmetine istiyorum. Senden başka hiçbir ilâh yoktur.

Ey kendisinden yardım isteyene yardım eden! Bana yardım et. Ey güç durumda olanlara yardım eden ve ummadıkları yerlerden ihtiyaçlarını ellerine veren Muğîs! Bana yardım et!”

Ya Vedud Duası Fazileti Nelerdir?

Esmaül Hüsna’da bulunan bütün isimlerin zikri ayrı ayrı birçok derde devadır. Bu ism-i şerifi zikretmenin de büyük faydası vardır. Zikir ‘Ya Vedûd Celle Celalühü’ diyerek gerçekleştirilir. El-Vedûd fazileti şu şekildedir:

Fatiha Suresi Fazileti ve Sırları
  • El-Vedûd birinin kalbini kendine bağlamak için, sevmek ve sevilmek için 20 kere okunur.
  • Bir yemeğe 1000 kere bu zikr-i şerif’i gerçekleştirerek eşiyle oturan kimse, Allah’ın izniyle aralarındaki sevgiyi arttırır.
  • Farz namazdan sonra 400 defa zikreden kimseye insanların sevgisi artacaktır.
Facebook  Twitter

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*